RSS Карта сайта

Випадкове фото

Погода

волог.:

тиск:

вітер:


Заяви >> Висновки консультативно-теоретичного центру при Чернівецькому обласному комітеті СПУ

Висновки

консультативно-теоретичного центру при Чернівецькому обласному комітеті СПУ

від 14 червня 2013 року

щодо проекту нової редакції програми Соціалістичної партії України

 

Присутні: Бондарчук Г. Ю.(земельні відносини, розвиток села),

Волошин К. Т. екологія, політологія та партійне будівництво),

Кучерявий В. С. (розвиток освіти), Ловля І. Д. (економіка),

Лешан В. Ю. (релігієзнавство – опитом ) Моісей А. Є. (історія,

суспільствознавство), Саєнко Т. В. (місцеве самоврядування,

політологія та партійне будівництво)

 

Обговоривши на своєму засіданні текст проекту нової редакції програми СПУ присутні члени консультативно-теоретичного центру зійшлись на наступному:

1. Схвалити позицію Політради СПУ щодо необхідності прийняття нової редакції програми партії.

2. Вважати, що запропонований теоретичною радою СПУ проект нової редакції програми партії, в основному, адекватно відображає нову якість суспільних процесів і явищ.

Зокрема, заслуговує увагу положення щодо розвитку в Україні периферійного капіталізму, який не є його початковою стадією, а тупиковим варіантом. Він прирікає нашу країну на обслуговування Центру в його потребах, на вічну відсталість, а населення – на злидні. Досить жорстко підмічено, що в глобальній системі світового порядку наша держава займає місце найбільш дискримінованої колонії. А постійну політичну дискусію геостратегічного вибору України – західний чи східний напрям названо спекулятивною, недалекоглядною і беззмістовною. Такою, як Україна є нині, вона і тепер, і в перспективі не може бути рівноправним партнером ні Європі, ні Росії.

В проекті розкрито реальні шляхи виведення України зі стану занепаду та створення умов щоденного підвищення якості життя людей.

Оцінюючи ці та багато інших принципових положень проекту пропонуємо прийняти його за основу з подальшим доопрацюванням.

3. Бажано, щоб нова програма партії стала результатом колективної творчої праці партійних комітетів та членів СПУ, а теоретичній раді СПУ об’єктивно відреагувати на всі зауваження і пропозиції.

4. Узгоджені пропозиції і зауваження до проекту нової редакції програми Соціалістичної партії України:

розділ 1. Соціалізм – етап розвитку цивілізації

- доцільно на історичних прикладах показати вектор розвитку соціалістичних відносин у світі;

- виписати розвиток соціалістичного руху в Україні ( в попередній програмі є). Нам ще й зараз, наприклад, приходиться доводити нашим опонентам, що Україна не стояла осторонь цих процесів, заперечувати примітивні спекуляції, що « Соціалізм привнесений в Україну на штиках Муравйова»;

- не вдаватись до категоричного висновку щодо «помилки про можливість побудови соціалізму в окремій державі». Цю тезу варто вилучити. Багатьма нашими прихильниками це не сприймається, або насторожує. Тим, що «СПУ визнає марксову теорію розвитку суспільно-економічних формацій» вже це сказано.

 

розділ 2. Особливості розвитку світової системи капіталізму і сучасне місце в ній України.

 

- не зовсім зрозуміло, що вкладено в тезу про хвилю революцій в Російській імперії, які були «загалом зорієнтованих на звільнення від Центру». Як оцінюється Велика Жовтнева соціалістична революція? З тексту цього розділу можна здогадуватися, що вона мала на меті звільнення периферійного капіталізму від світової капіталістичної системи країн Західної Європи та США, а не своїх «рідних поміщиків і капіталістів»;

- з проекту нової редакції практично вилучено екологічну складову. З цим категорично погодитися не можна. Адже нова якість суспільних явищ і процесів не зняли екологічні проблеми. В контексті тексту проекту нової редакції доцільно записати, що експлуатація Центром країн периферійного капіталізму супроводжується виснаженням природних ресурсів та забруднення довкілля, перетворює території цих країн на звалища небезпечних відходів. Пропонується також доповнити положеннями з екологічної тематики декілька наступних розділів.

 

Розділ 3. Характеристика суспільного ладу в сучасній Україні. Причини, основні етапи та особливості змін.

 

- В кінці цього розділу до «протиріч, які з’явилися в сучасній Україні» добавити абзац: - між практикою ігнорування (новими господарями життя) природоохоронних норм при організації виробництва і забудов територій та конституційним правом громадян на життя в чистому довкіллі.

 

Розділ 4. Соціалісти в незалежній Україні, місце в політичній системі.

 

- враховуючи, що значна частина українського суспільства виступає за єдність лівих сил цю тему потрібно виписати. Зокрема, розкрити ситуацію зі створенням (клонування) лівих партій, проблему розпорошення лівих сил та діяльність СПУ в справі забезпечення їх єдності.

 

Розділ 5. Демократичний соціалізм – єдина перспектива для прогресивного розвитку України.

 

- в кінці п’ятого абзацу після слова «інтеграції» дописати речення: Тільки на засадах демократичного соціалізму можливо реалізувати концепцію сталого розвитку, що означає економічне зростання, за якого ефективно розв'язуються найважливіші проблеми життєзабезпечення справедливого суспільства без виснаження, деградації і забруднення довкілля». Це положення буде відповіддю для широкої екологічної громадськості та вчених-екологів, які активно піднімають природоохоронну проблематику як в Україні так і в світі. Адже сталий розвиток – нагальна потреба всієї земної цивілізації. Воно буде також платформою для співпраці із зеленими. Так, як це відбувається на Заході.

 

Розділ 6. Шляхи виведення України зі стану занепаду та створення умов щодо підвищення якості життя людей.

підрозділ 6.2.

- перший абзац після слів «що веде до народовладдя) через кому дописати « а також реформування системи власності» ( у шостому абзаці про це йдеться, але не зайве винести на початку);

- п’ятий абзац після слів «податкового тиску» записати «оподаткування надприбутків та багатств»;

підрозділ 6.4.

до положень, що стосуються освіти дописати такі заходи з боку держави:

- визнати розвиток освіти пріоритетним напрямком соціально-економічного розвитку України, забезпечивши його фінансування на рівні 10% ВВП;

- скорегувати останній абзац, де записано що «держава чи будь-яка політична сила не повинна втручатись в навчально-виховний процес. Їх завдання – створити умови для його ефективності». Невже держава немає ніякого відношення до навчально-виховного процесу?! Мабуть держава, яка визначає зміст навчально-виховного процесу повинна створити умови для його ефективності та не допускати втручання з боку будь-яких політичних сил.

 

- добавити новий підрозділ 6.5. Ставлення соціалістів до конституційного права громадян на життя в чистому довкіллі. Його можна викласти приблизно так:

Соціалісти виступають за чисте і безпечне довкілля, що передбачає запровадження наступних заходів:

- збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, невиснажливе використання об’єктів тваринного і рослинного світу. Формування національної екологічної мережі, доведення в найближчі роки заповідністі території держави до 10 відсотків;

- запобігання забрудненню атмосферного повітря та водних обя’єктів, в першу тих що є джерелами питного водопостачання. Підтримка програм та планів дій, спрямованих на поліпшення екологічного стану Азовського і Чорного морів, басейнів річок Дніпра, Дунаю, Дністра, Південного Бугу, Сіверського Дінця, а також малих річок;

- зменшення обсягів утворення відходів, їх утилізація, знешкодження та розміщення з дотриманням вимог екологічної безпеки. Використання відходів як вторинної сировини;

- впровадження ефективного економічного механізму природоохоронної діяльності;

- активне залучення громадськості до вирішення екологічних проблем та прийняття управлінських рішень, що стосується довкілля;

- сприяння впровадженню системи безперервної екологічної освіти, надання її пріоритетного характеру.

- розв’язання екологічних проблем найбільш техногенно навантажених регіонів України, ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи.

 

Розділ 7. Формування політичної нації – гарантія єдності України.

 

- недоцільно акцентувати, що в Україні проходить одна із ліній цивілізаційного розлому, який ділить умовно Україну на православну східну і уніатську західну частину ( четвертий абзац). Більш вагома проблема в роз’єднанні православ’я як консолідуючої церкви. Хоча багато дослідників цих процесів сходяться на думці, що політичне втручання у створенні національної православної церкви є першим кроком для подальшого поширення греко-католицької конфесії. Але всі ці проблеми слід виважено сформолювати, як наприклад: в Україні толерантно співіснують понад 80 релігійних конфесій і течій. Проте, нерідко зовнішнє втручання в життя релігійних громад призводить до ропалювання ворожнечі та інших негативних процесів.

- в кінці підрозділу 7.1., де йдеться про ставлення до духовного світу людини варто дописати положення нинідіючої редакції програми: Підтримуються канонічні і традиційні конфесії, стримується поширення агресивних і модерністських сект.

 

В цілому в проекті слід уникати:

- повторень. Наприклад, в підрозділі 6.2 записано, що «партія всіляко підтримуватиме розвиток кооперативного руху», і далі через абзац «Кооперативна модель у всіх формах господарювання – предмет уваги, підтримки і участі соціалістів».

- окремих посилань. Наприклад, в підрозділі 6.1 пропонується «Повернення до політичної реформи 2004 року». Проте переважній більшості громадян суть цих реформувань відома лише гризнею між Президентом та Прем’єр-Міністром. Потрібно викласти суть і все. Так само, як те що «Соціалісти не прибічники плановості економіки у варіанті радянських часів»( підрозділ 6.3). Це що намагання лишній раз відмежуватися від тих часів? Адже багато людей про плановість радянських часів не знають, або призабули. Навіщо нагадувати. І т. д.

 

 

Керівник центру, секретар обкому

з ідеологічної та масово-політичної роботи

Корнелій Волошин16.10.2013   Заяви Вернутися Роздрукувати
 
 
Яндекс.Метрика