RSS Карта сайта

Випадкове фото

Погода

волог.:

тиск:

вітер:


СПРАВЕДЛИВА БУКОВИНА. ПРОГРАМА ДІЙ ОБЛАСНОЇ ПАРТІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

ВСТУП

Соціалісти Буковини, будучи складовою частиною Соціалістичної партії України, своєю головною метою мають утвердження в країні системи відносин демократичного соціалізму: демократизацію всіх сфер життя, соціальну справедливість, свободу і солідарність громадян. Ці ідеали вистраждані людством протягом століть. Їх сповідували великі українські мислителі Т.Шевченко, М.Драгоманов, І.Франко, Л.Українка і наша землячка О. Кобилянська, яка наголошувала « Я вірю в те, що з царством соціалістичних принципів зросте правдивий поступ… година дійсно людського щастя…».

Враховуючи основні висновки та положення Програми «Справедлива Україна», обласний комітет Соціалістичної партії України заявляє наступне: нинішня влада стала паразитом на тілі суспільства і це характерно не тільки для України, де жирує купка олігархів, процвітають корупція і хабарництво, відбувається зрощення бізнесу та влади, а й для нашого краю. В області, яка гранично наближена до розвинутої Європи, має зручне розташування і унікальні природно-рекреаційні ресурси, де накопичено достатній обсяг творчої і підприємницької енергії, соціально-економічна ситуація залишається складною,  не забезпечено достойне життя її жителів, з 1995 року катастрофічними темпами відбувається природне скорочення населення. Якщо в 2007 році на 1000 жителів народилось 11,1 осіб, то померло – 13, 7. Скорочення – 2,6, тоді як в 1990 році був приріст 3,8 осіб.

Сьогоднішня ситуація з цінами на житло ставить під загрозу національну безпеку держави. Для придбання в обласному центрі однокімнатної квартири (хрущовки)  середньо статичному чернівчанину, зайнятому в народному господарстві, необхідно відпрацювати понад 20 років без врахування витрат на харчування, одяг та товари першої необхідності.

Незайнятість населення, особливо сільського – до 80 відсотків загальної численності, викликала суцільну міграцію самої продуктивної частки нашого народу в пошуках можливості свого соціального забезпечення за межами країни. За даними обстежень тільки у сільській місцевості області чисельність громадян, які нелегально працюють за кордоном, становить біля 100 тисяч осіб з наявних в області 905,4 тисяч жителів всіх вікових категорій.

Сильні зливи і грози, які пройшли в області з 23 по 27 липня 2008 року, показали, що порушення  вимог екологічної безпеки та несвоєчасне вжиття запобіжних заходів з охорони довкілля призводять до страшних наслідків. Повеневими водами на Буковині підтоплено біля 10 тисяч будинків, понад 22 тисячі присадибних ділянок, зруйновано 50 км та пошкоджено біля 400 км автомобільного покриття шляхів загального користування та державного значення, зруйновано та пошкоджено 36 автомобільних мостів, знищено понад 120 км берегового укріплення та дамб. Повного відновлення потребують 610, капітального ремонту – 2200 та поточного – 2578 будинків. Після спаду рівнів води в річках регіону посилились зсувні процеси в селах Чорногузи, Мигово Вижницького та створюються передумови їх активізації в населених пунктах Глибоцького, Кіцманського та інших районів області. Зараз розпочалась руйнація підтоплених будинків, які на день обстеження вважались такими, що не потребують капітального ремонту чи відновлення.

Така ситуація вимагає переходу до сталого розвитку, при якому органічно узгоджується економічний та соціальний розвиток із збереженням довкілля, в центрі якого перебуватимуть люди з правом на здорове і якісне життя у гармонії з природою.

ОСНОВНА ЧАСТИНА

Соціалісти Буковини готові відстоювати інтереси жителів краю. Беручи за основу рішення позачергового ХІV з’їзду СПУ та програму «Справедлива Україна», обласний партійний комітет пропонує свою програму – «Справедлива Буковина», яка передбачає:

В галузі економіки

 Достойні робочі місця і гідна зарплата – для людей праці.

                     Для нас головним завданням та метою економічного розвитку є зростання якості життя людини праці.

                     Чернівецька область в 2007 році займала в Україні 20 місце по рівню оплати праці, і це при тому, що оплата праці в Україні є однією з найнижчих не тільки в Європі, але і серед країн СНД. При цьому 8,8 % найманих працівників в області, або 12,8 тис. чоловік отримували заробітну плату нижчу рівня мінімальної (460 грн.), а 11,4%, або 14,5 тис. чоловік отримували її на рівні 460 –568 грн. В цілому середньомісячна зарплата буковинця становила 1147 грн., при середньо українському показнику – 1351 грн.

                     Чернівецька обласна організація Соціалістичної партії України буде наполягати на піднятті рівня оплати праці втричі, збільшення частки зарплати в собівартості продукції до 60% та регулярне проведення її індексації.

                     Ми домагатимемося розвитку конкурентно спроможної, багатоукладної, з державними механізмами регулювання економіки, спрямованої на задоволення соціальних потреб народу, виходячи з наявного ресурсного потенціалу та потреб його ефективного використання для нинішніх і прийдешніх поколінь.

                     У виробничій сфері ви виступаємо проти споживацького підходу, який не змінюється і в умовах будівництва власної держави при використанні основного багатства регіону – лісових ресурсів. Третина території області вкрита лісами, більше як  55 відсотків припадає на Карпатський регіон: Путильський район – 68, Вижницький – 58 та Сторожинецький – 47 відсотків. Історично так склалось, що 80 відсотків всієї деревини області заготовляється в Карпатах і Передкарпатті при значних порушеннях елементарних природоохоронних вимог. В області тільки 200 – 250 тисяч кубометрів належним чином переробляється, що становить тритину зрубаної деревини. В умовах гострого дефіциту лісопродукції на світовому ринку та значної кількості незайнятого населення в області продовження цієї тенденції є злочинним для своїх громадян.

Соціалісти Буковини домагатимуться широкому впровадженню у деревообробній промисловості наукових розробок, нових технологій та технічного переозброєння підприємств галузі, ефективного та екологічно безпечного використання сировинного потенціалу  Карпатського регіону.

Для нас важливо створити умови сталого розвитку депресивних регіонів Буковини за рахунок ефективного використання їх ресурсних можливостей. З цією метою ми готові ініціювати внесення змін до Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні", зокрема, встановлення суб`єктам підприємницької діяльності доплат за рахунок коштів Державного бюджету у розмірі до 50 відсотків від ціни реалізованої промислової та сільськогосподарської сертифікованої продукції, яка вироблена у місцевостях, що віднесені до гірських. А також забезпечити державну фінансову підтримку суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у населених пунктах, яким надано статус гірських, шляхом компенсації відсоткової ставки за залученими ними у банках коротко- та довгострокових кредитів.  

Ми забезпечимо здійснення заходів з відродження спиртової та цукрової галузей в напрямку освоєння випуску біоетанолу до 100 тис. м. куб на рік та зростання виробництва цукру – 42 тис. тонн, а також відродження харчової промисловості зі зростанням обсягів переробки сільськогосподарської продукції до 65 відсотків, дикоростучих ягід, грибів, лікарських трав до 80 відсотків їх заготівлі та збору.

Наслідки стихії в липні 2008 року вимагають кардинально змінити підходи до використання сировинних ресурсів з виробництва будівельних матеріалів, зокрема, відкриття нових сухих кар’єрів з метою унеможливлення безсистемного і незаконного вибирання гравійно-піщаної суміші з русел гірських річок.

            В Чернівецькій області малий та середній бізнес розвивається порівняно активно. Кількість таких підприємств зростає щорічно. Однак загалом він ще не виконує властивих йому функцій і в обсягах реалізованої продукції не зайняв належного місця. З метою розвитку малого та середнього бізнесу нами розпочалась робота з реалізації стратегії «Народний бізнес», яка матиме успішне завершення.

            Ми виступаємо за:

- повну доступність інформації для широких кіл населення щодо умов створення і функціонування малих  приватних підприємств;

- створення таких умов, щоб, як і в інших країнах, процес створення малого підприємства займав кілька годин часу;

- заборону чисельних неконтрольованих перевірок  діяльності різними органами та установами.

Ми активізуємо діяльність місцевих громад з фінансування будівництва інфраструктури населених пунктів, ініціюватимемо міні та мікро інвестиційні проекти в кожному населеному пункті області із залученням грантів від міжнародних організацій та фондів в рамках Єврорегіону «Верхній Прут».

Прикордонне розміщення області дає можливість вже найближчим часом істотно збільшити доходи обласного бюджету за рахунок зростання вантажопотоку та пасажирських перевезень. З цією метою здійснюватимуться заходи з розвитку транспортних коридорів: будівництво та ремонт автодоріг, нових залізничних шляхів, розбудови придорожної та прикордонної інфраструктури, відновлення та ремонт зруйнованих і пошкоджених стихією 23 – 27 липня 2008 року автошляхів та мостів в Путильському, Вижницькому, Глибоцькому та інших районах області, завершення будівництва другої черги об’їзної дороги навколо Чернівців, розширення мережі автомобільних маршрутів в сільській місцевості. Для цього будуть прикладені максимальні зусилля щодо зміцнення матеріально-технічної бази ДП «Чернівецький облавтодор» та його філіалів в кожному районі,  збільшення чисельності працюючих.

 Ми вважаємо, що потрібно активізувати роботу з ресурсо - та енергозбереження в промисловості. В 2007 році з 234 підприємств області тільки на 8 впроваджувались ресурсозберігаючі та маловідходні технології. Ми виступаємо за реалізацію реальних можливостей на протязі 5–ти років зменшити витрати електроенергії в промисловості на 27 – 30 відсотків.

 Буковина щедро обдарована цінними геологічними пам’ятками та геоморфологічними витворами природи, вирізняється багатством і різноманітністю мінеральних вод за аналогами типу «Моршин», «Нафтуся», «Єсентуки», «Мацеста» та інші. В області є 783 пам’ятки архітектури та містобудування, 112 з них включені до реєстру національного надбання. Тому одним із важливих наповнювачів бюджету повинен стати курортний бізнес, для чого отримає підтримку сільський, зелений, гірськолижний та спортивно-екстремальний туризм в Путильському, Вижницькому та Сторожинецькому районах,  культурно-пізнавальний в обласному та районних центрах, водний – на річках Прут, Дністер та на Новодністровському водосховищі.

Особлива увага буде надаватись відкриттю стаціонарних дитячих оздоровчих таборів у Вижницькому, Герцаївському, Кельменецькому, Кіцманському, Путильському, Хотинському районах та місті Чернівці, розвитку санаторіїв курортного типу, ефективного і повного використання мінеральних вод, створенню належної матеріально-технічної бази на вже існуючих оздоровчих закладах в селах Брусниця Кіцманського та Щербинці Новоселицького районів.

Буде активізовано відновлення та збереження пам’яток містобудування, архітектури, культури, побуту, культових споруд тощо, переглянуто перелік будівель, які мають історичну цінність з метою недопущення їх приватизації. Здійснюватимуться заходи  із створення іміджу Буковини як туристичного центру в Україні та за кордоном, виготовлення високоякісної продукції про туристичні можливості краю, культурно-релігійні пам’ятки, зокрема: Біла Криниця, Аннина Гора та інші.

            В прискореному розвитку економіки необхідно здійснити оздоровлення і піднесення високопродуктивного агропромислового комплексу, передбачивши:

   - збільшення в структурі виробництва рослинницької продукції пшениці, цукрових буряків, ріпаку, сої; розширення посівів кукурудзи з метою забезпечення сировинної бази з виробництва паливного біоетанолу;

   - розвиток садівництва та інфраструктури із зберігання та переробки фруктів: закладка нових садів інтенсивного типу, будівництво плодосховищ та введення в експлуатацію цехів з переробки фруктів у Хотинському, Сокирянському, Кіцманському, Кельменецькому та Новоселицькому районах;

            - розвиток тваринницької галузі за рахунок реконструкції ферм та тваринницьких комплесів,  відтворення надійних систем вирощування нових порід худоби та птиці;

            - забезпечення розвитку інфраструктури аграрного ринку;

- нарощення ресурсного потенціалу землі, встановлення державного контролю за її ефективним використанням;

 - налагодження державної підтримки фермерським та індивідуальним господарствам, забезпечення державного фінансування важливих цільових програм, особливо з селекції насінництва і племінної справи.

Залучення банківських кредитів, державних асигнувань повинні стати першочерговим пріоритетом роботи АПК нашого  регіону. З набуттям Україною членства в Світовій організації торгівлі, враховуючи  значне субсидування сільськогосподарських підприємств в країнах Європи, що робить вітчизняну продукцію неконкурентноспроможною, держава повинна  забезпечити безболісний перехід АПК до умов вільного ринку.

            З метою збалансованого комплексного розвитку сільських територій, створення умов для підтримки і розвитку виробничої, соціальної та ринкової інфраструктури сільських населених пунктів, збереження селянства, як носія української ідентичності, духовності нації, традицій та культурних цінностей народу на основі забезпечення відповідного рівня культурного обслуговування мешканців села, створення умов для збереження розвитку  малих, віддалених і таких, що занепадають, сільських поселень ми  розробимо обласну програму відродження буковинського села, на реалізацію якої запропонуємо закласти не менше 10 відсотків обласного бюджету.

Наші дії будуть послідовними, наполегливими і конкретними, які забезпечать Буковинській  землі – дбайливого господаря.

 В соціальній сфері

            Соціалісти Чернівецької області спрямують свої зусилля на забезпечення громадянам області права на  працю, жорсткий контроль з боку влади за дотриманням умов праці на підприємствах, своєчасну виплату зарплати, реалізації права на відпустки, пільги, безоплатну освіту і медичне обслуговування, доступне житло, створення спеціалізованих мереж соціальних магазинів, аптек, закладів громадського харчування для малозабезпечених громадян, інвалідів.

Освіта

В сучасних умовах, коли  головною цінністю людини стає освіта та знання, Соціалістична партія України в Чернівецькій області має конкретні напрацювання і готова продовжити здійснювати заходи з надання якісних освітніх послуг, зокрема:

-         забезпечити охоплення дітей дошкільною освітою до рівня 80 відсотків від потреби;

            - вирішити питання забезпечення навчально-виховних закладів області шкільними автобусами, збільшивши їх автопарк до 45 – 50 одиниць;

            - розробити і реалізувати регіональну програму щодо підвищення соціального статусу педагогічних працівників, покращення умов їх життя та праці;

            - внести на розгляд обласній раді програму удосконалення матеріально-технічного оснащення закладів освіти області;

            - розширити мережу закладів позашкільної освіти, створити максимальні умови для зайняття дітей в різноманітних гуртках, секціях і т.д., до 2010 року довести показник охоплення учнів позашкільним вихованням до 35–40 відсотків;

            - створити умови для отримання якісної освіти дітям з особливими потребами;

            - відновити систему професійної орієнтації для випускників шкіл.

            Регіональний ринок праці відчуває потребу в спеціалістах робочих професій, тому ми не можемо допустити послаблення матеріально-технічної бази закладів професійно-технічної освіти, що може відбутись в разі   передачі цих об’єктів в підпорядкування місцевим органам влади без достатнього фінансування.

 

     Молодь та студентство

 Молодь та студентство – основа майбутнього держави.

Молоді якісна освіта, забезпечення роботою та житлом, гідна зарплатня – є одним із пріоритетів буковинських соціалістів. Ми готові:

-підтримувати конструктивну діяльність молодіжних організацій, спілок СМС, спілок молодих вчених і фахівців, органів студентського самоврядування та профспілок, спрямованих на розвиток політичної культури, молодіжного підприємництва

-сприяти розвитку будівництва спортивних майданчиків в кожному селищі та селі області, безпосередньо залучаючи до цього молодь;

-проводити спортивні змагання з масових видів спорту на призи відомих людей області із залученням молоді різних вікових груп;

-підтримувати громадські молодіжні організації області, їх ініціативу, розвиток молодіжного підприємництва;

-розробляти та впроваджувати на рівні області програми з підтримки та розвитку дітей-інвалідів;

- забезпечити рівний доступ до вищої освіти всієї молоді, незалежно від статків родини, сімейного стану, стану здоров’я;

-  забезпечити обов’язкове надання вузами всіх форм навчання іногороднім студентам денної форми навчання місць в гуртожитках для проживання;

-  добитись підвищення стипендії до рівня прожиткового мінімуму;

  - гарантувати молодим спеціалістам право першого робочого місця.

    

     Захист прав ветеранів, інвалідів

Старшому поколінню –­ моральний спокій і повагу суспільства

Чернівецька обласна організація Соціалістичної партії України вважає за необхідне:

- забезпечити реалізацію прав всіх ветеранів та інвалідів, учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС на ефективне безкоштовне медичне обслуговування;

- надавати шефську допомогу обласному госпіталю інвалідів Великої Вітчизняної війни,  будинкам-інтернатам, обласному геріатричному пансіонату, територіальним центрам для людей похилого віку та інвалідів;

- припинити порушення прав пільгових категорій людей на санаторно-курортне лікування та грошову компенсацію за невикористані путівки на оздоровлення;

-забезпечити повну реалізацію права ветеранів війни та праці, учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС на житло, пільгову оплату комунальних та інших послуг.

            Ми принципово відстоюємо жорстку прив’язку розміру пенсії на рівні 80% від заробітної плати за умови тривалості  трудового стажу 25 років для чоловіків та 20 років для жінок, що сприятиме вирішенню відразу 3-х проблем: стимулюватиме зростання продуктивності праці в економіці, призупинить практику виплати тіньової зарплати, вивільнить робочі місця для молоді.

 

Охорона здоров’я

Соціалістами Чернівецької обласної вже зроблені певні кроки в напрямку припинення демографічного спаду населення області, поліпшення медичного обслуговування всіх верст населення, які будуть продовжуватись і наповнюватимуться новим реальним змістом, а саме:  

- завершення реорганізації системи охорони здоров’я області на засадах сімейної медицини;

-                    наближення лікарської допомоги до сільського жителя шляхом створення амбулаторій загальної практики сімейної медицини, пунктів сімейного лікаря, фельдшерсько-акушерських пунктів, забезпечення їх висококваліфікованими кадрами та необхідним медичним обладнанням, будівництва житла для сільських лікарів та середнього медперсоналу при медичних закладах;

-                    ініціювання окремого закону про охорону здоров’я, в якому сільський лікар і медпрацівник став би головною фігурою в системі охорони здоров’я;

-                    забезпечення лікувальних закладів сучасним автотранспортом для надання невідкладної медичної допомоги.     

Житлово-комунальне господарство

- створення альтернативних підприємств по обслуговуванню та утриманню житлового фонду і створення об’єднань співвласників квартир багатоквартирних будинків;

- забезпечення беззбиткового функціонування підприємств галузі при прозорій економічно обґрунтованій системі визначення рівня тарифів на комунальні послуги;

- покращення якості надання житлово-комунальних послуг;

- збільшення обсягів ремонту житлового фонду не менше, ніж на 50%, впроваджуючи при цьому прогресивних технологій, спрямованих на підвищення рівня його комфортності;

- оновлення та модернізація існуючого обладнання і устаткування на водопостачальних мережах з метою зменшення невиробничих втрат води.

Ми прагнемо законодавчо забезпечити:

- заборону купівлі житла в спекулятивних цілях з  жорсткими заходами щодо порушників, аж до конфіскації квартир на користь держави;

- введення податку на нерухомість для громадян, у власності яких є дві чи більше квартири, а також будинки площею понад 150м2;

- створення механізму безоплатного надання державного житла малозабезпеченим та соціально незахищеним верствам населення;

- захист мешканців гуртожитків колишніх підприємств від позбавлення їх наявного житла новими власниками статутного фонду;

- у житлово-комунальному господарстві ліквідацію монополії ЖКГ на обслуговування житлових будинків.

 

Охорона довкілля, протипаводковий захист та протизсувні заходи

 

            Чернівецька обласна організація Соціалістичної партії України вважає за необхідне:

- забезпечити реалізацію заходів щодо збереження та раціонального використання наявних природних ресурсів;

- впорядкувати відповідно до вимог природоохоронного законодавства полігони твердих побутових відходів, сільські сміттєзвалища,  налагодити використання відходів як вторинної сировини, враховуючи що в народному господарстві області щорічно утворюється до 100 і більше тисяч тонн промислових і побутових відходів;

- за рахунок бюджетних коштів провести в обласному та районних центрах реконструкцію і будівництво очисних споруд та каналізаційних мереж. Зобов’язати суб’єкти підприємницької діяльності, діяльність яких пов’язана з використанням водних ресурсів, виконувати ці роботи за власні кошти;

- забезпечити протипаводковий захист: кріплення берегів гірських річок і зменшення ймовірності підтоплення населених пунктів та сільськогосподарських угідь,  відновлення захисних дамб і запобігання підтопленню, виконання робіт з розчистки річок та прибережних смуг від засмічення та замулення;

- наполягати на виконання робіт, пов’язаних із створенням та упорядкуванням  прибережних смуг  основних річок області – Дністра та Новодністровського водосховища, Прута і Сірету;

- створити ефективно діючу систему щодо недопущення незаконної забудови в зелених зонах відпочинку населення, припинення безсистемного добування піщано-гравійної суміші з русел річок;

         - зупинення незаконної вирубки лісів, проведення науково-обгрунтованого лісовідновлення в лісах держлісфонду області, проведення за бюджетні кошти  захисного лісорозведення на малопродуктивних та деградованих землях, в першу чергу в Заставнівському, Кельменецькому, Сокирянському та Хотинському районах;

            - розширення мережі природно-заповідного фонду, довівши заповідність області до 16 відсотків, створення на територіях Хотинського, Кельменецького, Сокирянського районів національного природного парку “Хотинський”;

            - формування регіональної екологічної мережі та її інтегрування в Європейську екологічну мережу, зокрема, створення на базі  заказника місцевого значення “Прутська заплава”  міждержавного резервату та  на базі регіонального ландшафтного парку «Черемошський» заповідника міжнародного значення;

            - збереження та розведення мисливської фауни, буковинської субпопуляції зубра,  лососевих видів риб;

- розвивати екологічну культуру громадян, створити обласну систему безперервної екологічної освіти і виховання населення відповідно до Концепції екологічної освіти України. Підвищити в цій справі роль Чернівецького обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, зміцнивши його  матеріально-технічну базу. Створити в кожному районі еколого-натуралістичні та навчально-тренінгові центри;

- налагодити всебічну підтримку розвитку громадського екологічного руху, забезпечити виділення громадським екологічним організаціям на розробку проектів з охорони довкілля, проведення незалежної екологічної експертизи, видавничої та просвітницької діяльності не менше 10 відсотків коштів з місцевих екологічних фондів;

- регулярно інформувати громадськість, широкі верстви населення про хід виконання екологічних програм, стан довкілля та заходи, що проводяться для його оздоровлення. Створити реальні механізми участі громадськості в процесі прийняття рішень з екологічних питань.

Збереження екологічної рівноваги в Карпатах – одне із основних завдань та пріоритетів діяльності Чернівецької обласної організації Соціалістичної партії України.

 

Національна та духовна політика

Буковина історично є багатонаціональним та багатоконфесійним регіоном,   в якому поряд з українцями компактно проживають румуни, молдавани, росіяни, поляки, білоруси, євреї…– представники майже 90 національностей,  які сповідують понад 20 вір та вірувань. В області відсутні протистояння на національному або релігійному грунті.

Соціалісти області виступають, щоб національна політика будувалася на визнанні України як незалежної, суверенної держави, всі народи якої мають рівні права і свободи щодо рідної мови, культури, віросповідання і мають бути рівно захищені.

Ми будемо присікати будь-які прояви національної та релігійної ворожнечі, намагання збанкрутілих політиків і безвідповідальних політиканів використати їх для своїх вузько партійних інтересів в боротьбі за владу.

Ми підтримуватимемо освітянські і культурні заходи (фестивалі, конкурси), спрямовані на відродження та розвиток культур і мистецтв багатонаціональної буковинської громади.

Реформування органів влади

Загострення політичної ситуації в державі має своє негативне продовження на місцевому рівні, що гальмує проведення конкретної роботи в напрямку забезпечення благополуччя громадян та їх соціального захисту.

Обласна організація Соціалістичної партії України вважає за необхідне:

- забезпечити чіткість та прозорість механізмів звітування представників влади перед громадянами, оприлюднення в засобах масової інформації результатів голосування депутатів на сесіях місцевих рад з усіх важливих питань життя виборців та звітів депутатських фракцій про виконання своїх передвиборчих зобов’язань і програм;

- кардинально розширити повноваження органів місцевого самоврядування, для чого внести зміни в Бюджетний кодекс України щодо збільшення до 50 – 60 % частки місцевих бюджетів в загальнодержавному бюджеті;

            - послідовно впливати на  вдосконалення законодавства стосовно запровадження виборів народних депутатів України та депутатів місцевих рад за відкритими списками,  реальної можливості  відкликання депутатів будь-якого рівня;

            - створити обласний реєстр кадрів державного управління (незалежно від політичних уподобань), забезпечити системну роботу з резервом кадрів, з метою спадкоємності влади визначити перелік посад в державних адміністраціях та апаратах рад, заміна яких не повинна відбуватися зі зміною конфігурації влади;

            - посилити відповідальність чиновників за затягування розгляду листів та звернень громадян, безвідповідальне та упереджене ставлення до цього. Передбачити відповідальність для тих, на кого постійно скаржаться люди за бюрократизм і тяганину в роботі;

            - ввести в практику проведення референдумів, опитування громадської думки щодо ставлення до керівників області, районів, міст.

Владу – під контроль народу

 

ВИСНОВКИ

Програма «Справедлива Буковина» повністю відповідає інтересам населення регіону і є основою формування політики обласної організації Соцпартії України на найближчі роки.

Ця програма спрямована на розвиток промислового виробництва, сільського господарства, економіки області, що дозволить додатково створити приблизно 10 тисяч нових робочих місць в різних галузях економіки, поліпшення умов праці, трудових відносин.

Не маючи належної підтримки з боку місцевих органів виконавчої влади, а не рідко відчуваючи їх спротив, перебуваючи в меншості в представницьких органах влади ми вже сьогодні добиваємося виконання запропонованих заходів соціально-побутового характеру.

Громадяни області мали можливість переконатись, що ми були, є й залишаємося послідовними і невідступними від жодної програмної позиції, від жодного зобов’язання перед виборцями. Тому ми переконані, що програмні засади «Справедливої Буковини» будуть повністю підтримані земляками-буковинцями з вірою в свою перспективу.13.01.2012   root Вернутися Роздрукувати
 
 
Яндекс.Метрика